icona per il tool di calcolo del colpo di ariete Aliaxis Italia

Водният удар е преходно повишаване на налягането при бързо спиране или започване на потока. Този инструмент изчислява максималното налягане въз основа на характеристиките на тръбата, времето за затваряне на клапана, скоростта на течността и налягането на входа.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.