Aliaxis за индустрията

Глобалните тенденции принуждават всички индустрии да се развиват бързо. В резултат на това изискванията към дизайнерските решения стават все по-строги с всеки изминал ден, а времето за внедряване и адаптиране става все по-малко. В един бързо променящ се свят всеки, който може да предвиди изискванията на клиентите, без да прави компромис с качеството и надеждността на продукта, ще спечели.

От отговорното управление на водните ресурси до транспортирането на химически среди, промишлените тръбопроводи са изправени пред сложни и разнообразни изисквания.

С широка гама от продукти, Aliaxis предлага цялостни системи, за да отговори на нуждите на различни промишлени сектори. Нашите полимерни тръбопроводи не само осигуряват надеждност, сравнима с тази на традиционните метални системи, но също така са много устойчиви на корозия. Също така, полимерните системи са рентабилни, имат дълъг експлоатационен живот и не изискват скъпа поддръжка.

Металургия и обработка на  повърхности

Ние предлагаме различни решения за повърхностна обработка, включително галванично покритие, поцинкване и киселинна регенерация. Aliaxis предлага широка гама от продукти в различни материали, за да отговори на нуждите на тази разрастваща се индустрия.

Водоподготовка

Aliaxis разработва набор от решения, за да отговори на сложните и разнообразни изисквания за тръбопроводи за пречистване на промишлени и отпадъчни води. Ние предлагаме универсални продукти, които транспортират безопасно химикали и осигуряват дълъг експлоатационен живот.

Химически процеси в промишлеността

Ние предлагаме различни решения за повърхностна обработка, включително галванично покритие, поцинкване и киселинна регенерация. Aliaxis предлага широка гама от продукти в различни материали, за да отговори на нуждите на тази разрастваща се индустрия.

Свържете с нашите експерти

Павел Попов
Мениджър Индустрия
+359 2 958 1746 / 48
ppopov@aliaxis.com

Христиан Петров
Търговец Индустрия
+359 2 958 1746 / 48
hristian.petrov@aliaxis.com