FKOV/LM

Бътърфлай клапа FKOV

Бътърфлай клапа с ръчно отваряне/затваряне чрез дръжка (ръкохватка)

Назад

Бътърфлай клапа FKOV

SKU Наименование
FKOVLM050E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM063E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM075E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM090E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM110E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM140E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM160E Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM225E Бътърфлай клапа FKOV

Бътърфлай клапа FKOV

SKU Наименование
FKOVLM050F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM063F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM075F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM090F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM110F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM140F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM160F Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM225F Бътърфлай клапа FKOV

Бътърфлай клапа FKOV

SKU Наименование
FKOVLM050F0SF Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM063F0SF Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM075F0SF Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM090F0SF Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM110F0SF Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM140F0SF Бътърфлай клапа FKOV
FKOVLM160F0SF Бътърфлай клапа FKOV