FKOV/LM

Бътърфлай клапа FKOV

Бътърфлай клапа с ръчно отваряне/затваряне чрез дръжка (ръкохватка)

Назад