FKOV/LM

Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

Бътърфлай клапа с ръчно отваряне/затваряне чрез дръжка (ръкохватка), версия LUG ISO-DIN

Назад
SKU Наименование
FKOLVLM075F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM090F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM110F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM140F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM160F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN