FKOV/LM

Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

Бътърфлай клапа с ръчно отваряне/затваряне чрез дръжка (ръкохватка), версия LUG ISO-DIN

Назад

Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

SKU Наименование
FKOLVLM075E Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM090E Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM110E Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM140E Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM160E Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM225E Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

SKU Наименование
FKOLVLM075F Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM090F Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM110F Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM140F Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM160F Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM225F Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN

SKU Наименование
FKOLVLM075F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM090F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM110F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM140F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN
FKOLVLM160F0SF Бътърфлай клапа FKOV LUG ISO-DIN