DKDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKDV020E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV025E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV032E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV040E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV050E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV063E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV075E0SF Двупътен мембранен вентил