DKDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил с мъжки краища на лепене

Назад

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKDV020E Двупътен мембранен вентил
DKDV025E Двупътен мембранен вентил
DKDV032E Двупътен мембранен вентил
DKDV040E Двупътен мембранен вентил
DKDV050E Двупътен мембранен вентил
DKDV063E Двупътен мембранен вентил
DKDV075E Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKDV020E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV025E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV032E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV040E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV050E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV063E0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV075E0SF Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKDV020F Двупътен мембранен вентил
DKDV025F Двупътен мембранен вентил
DKDV032F Двупътен мембранен вентил
DKDV040F Двупътен мембранен вентил
DKDV050F Двупътен мембранен вентил
DKDV063F Двупътен мембранен вентил
DKDV075F Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKDV020P Двупътен мембранен вентил
DKDV025P Двупътен мембранен вентил
DKDV032P Двупътен мембранен вентил
DKDV040P Двупътен мембранен вентил
DKDV050P Двупътен мембранен вентил
DKDV063P Двупътен мембранен вентил
DKDV075P Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKDV020P0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV025P0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV032P0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV040P0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV050P0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV063P0SF Двупътен мембранен вентил
DKDV075P0SF Двупътен мембранен вентил