DKLDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с мъжки краища на лепене

Назад

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKLDV020E Двупътен мембранен вентил
DKLDV025E Двупътен мембранен вентил
DKLDV032E Двупътен мембранен вентил
DKLDV040E Двупътен мембранен вентил
DKLDV050E Двупътен мембранен вентил
DKLDV063E Двупътен мембранен вентил
DKLDV075E Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKLDV020F Двупътен мембранен вентил
DKLDV025F Двупътен мембранен вентил
DKLDV032F Двупътен мембранен вентил
DKLDV040F Двупътен мембранен вентил
DKLDV050F Двупътен мембранен вентил
DKLDV063F Двупътен мембранен вентил
DKLDV075F Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKLDV020P Двупътен мембранен вентил
DKLDV025P Двупътен мембранен вентил
DKLDV032P Двупътен мембранен вентил
DKLDV040P Двупътен мембранен вентил
DKLDV050P Двупътен мембранен вентил
DKLDV063P Двупътен мембранен вентил
DKLDV075P Двупътен мембранен вентил