DKUIV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с женски холендрови краища на лепене

Назад

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUIV020E Двупътен мембранен вентил
DKUIV025E Двупътен мембранен вентил
DKUIV032E Двупътен мембранен вентил
DKUIV040E Двупътен мембранен вентил
DKUIV050E Двупътен мембранен вентил
DKUIV063E Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUIV020E0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV025E0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV032E0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV040E0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV050E0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV063E0SF Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUIV020F Двупътен мембранен вентил
DKUIV025F Двупътен мембранен вентил
DKUIV032F Двупътен мембранен вентил
DKUIV040F Двупътен мембранен вентил
DKUIV050F Двупътен мембранен вентил
DKUIV063F Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUIV020P Двупътен мембранен вентил
DKUIV025P Двупътен мембранен вентил
DKUIV032P Двупътен мембранен вентил
DKUIV040P Двупътен мембранен вентил
DKUIV050P Двупътен мембранен вентил
DKUIV063P Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUIV020P0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV025P0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV032P0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV040P0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV050P0SF Двупътен мембранен вентил
DKUIV063P0SF Двупътен мембранен вентил