DKLUIV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с женски холендрови краища на лепене

Назад

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKLUIV020E Двупътен мембранен вентил
DKLUIV025E Двупътен мембранен вентил
DKLUIV032E Двупътен мембранен вентил
DKLUIV040E Двупътен мембранен вентил
DKLUIV050E Двупътен мембранен вентил
DKLUIV063E Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKLUIV020F Двупътен мембранен вентил
DKLUIV025F Двупътен мембранен вентил
DKLUIV032F Двупътен мембранен вентил
DKLUIV040F Двупътен мембранен вентил
DKLUIV050F Двупътен мембранен вентил
DKLUIV063F Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKLUIV020P Двупътен мембранен вентил
DKLUIV025P Двупътен мембранен вентил
DKLUIV032P Двупътен мембранен вентил
DKLUIV040P Двупътен мембранен вентил
DKLUIV050P Двупътен мембранен вентил
DKLUIV063P Двупътен мембранен вентил