DKUFV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с холендрови краища, с вътрешна резба

Назад

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUFV012E Двупътен мембранен вентил
DKUFV034E Двупътен мембранен вентил
DKUFV100E Двупътен мембранен вентил
DKUFV114E Двупътен мембранен вентил
DKUFV112E Двупътен мембранен вентил
DKUFV200E Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUFV012F Двупътен мембранен вентил
DKUFV034F Двупътен мембранен вентил
DKUFV100F Двупътен мембранен вентил
DKUFV114F Двупътен мембранен вентил
DKUFV112F Двупътен мембранен вентил
DKUFV200F Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKUFV012P Двупътен мембранен вентил
DKUFV034P Двупътен мембранен вентил
DKUFV100P Двупътен мембранен вентил
DKUFV114P Двупътен мембранен вентил
DKUFV112P Двупътен мембранен вентил
DKUFV200P Двупътен мембранен вентил