DKOV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил с фиксирани фланци, разпробиване PN10/16, съгласно EN 558-1.

Назад

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKOV020E Двупътен мембранен вентил
DKOV025E Двупътен мембранен вентил
DKOV032E Двупътен мембранен вентил
DKOV040E Двупътен мембранен вентил
DKOV050E Двупътен мембранен вентил
DKOV063E Двупътен мембранен вентил
DKOV075E Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKOV020F Двупътен мембранен вентил
DKOV025F Двупътен мембранен вентил
DKOV032F Двупътен мембранен вентил
DKOV040F Двупътен мембранен вентил
DKOV050F Двупътен мембранен вентил
DKOV063F Двупътен мембранен вентил
DKOV075F Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил

SKU Наименование
DKOV032P Двупътен мембранен вентил
DKOV040P Двупътен мембранен вентил
DKOV050P Двупътен мембранен вентил
DKOV063P Двупътен мембранен вентил
DKOV075P Двупътен мембранен вентил
DKOV020P Двупътен мембранен вентил
DKOV025P Двупътен мембранен вентил