DKDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKDV020E Двупътен мембранен вентил
DKDV025E Двупътен мембранен вентил
DKDV032E Двупътен мембранен вентил
DKDV040E Двупътен мембранен вентил
DKDV050E Двупътен мембранен вентил
DKDV063E Двупътен мембранен вентил
DKDV075E Двупътен мембранен вентил