DKDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKDV020F Двупътен мембранен вентил
DKDV025F Двупътен мембранен вентил
DKDV032F Двупътен мембранен вентил
DKDV040F Двупътен мембранен вентил
DKDV050F Двупътен мембранен вентил
DKDV063F Двупътен мембранен вентил
DKDV075F Двупътен мембранен вентил