DKDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKDV020P Двупътен мембранен вентил
DKDV025P Двупътен мембранен вентил
DKDV032P Двупътен мембранен вентил
DKDV040P Двупътен мембранен вентил
DKDV050P Двупътен мембранен вентил
DKDV063P Двупътен мембранен вентил
DKDV075P Двупътен мембранен вентил