DKLDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKLDV020E Двупътен мембранен вентил
DKLDV025E Двупътен мембранен вентил
DKLDV032E Двупътен мембранен вентил
DKLDV040E Двупътен мембранен вентил
DKLDV050E Двупътен мембранен вентил
DKLDV063E Двупътен мембранен вентил
DKLDV075E Двупътен мембранен вентил