DKLDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKLDV020F Двупътен мембранен вентил
DKLDV025F Двупътен мембранен вентил
DKLDV032F Двупътен мембранен вентил
DKLDV040F Двупътен мембранен вентил
DKLDV050F Двупътен мембранен вентил
DKLDV063F Двупътен мембранен вентил
DKLDV075F Двупътен мембранен вентил