DKLDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с мъжки краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKLDV020P Двупътен мембранен вентил
DKLDV025P Двупътен мембранен вентил
DKLDV032P Двупътен мембранен вентил
DKLDV040P Двупътен мембранен вентил
DKLDV050P Двупътен мембранен вентил
DKLDV063P Двупътен мембранен вентил
DKLDV075P Двупътен мембранен вентил