DKUFV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с холендрови краища, с вътрешна резба

Назад
SKU Наименование
DKUFV012E Двупътен мембранен вентил
DKUFV034E Двупътен мембранен вентил
DKUFV100E Двупътен мембранен вентил
DKUFV114E Двупътен мембранен вентил
DKUFV112E Двупътен мембранен вентил
DKUFV200E Двупътен мембранен вентил