DKUFV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с холендрови краища, с вътрешна резба

Назад
SKU Наименование
DKUFV012F Двупътен мембранен вентил
DKUFV034F Двупътен мембранен вентил
DKUFV100F Двупътен мембранен вентил
DKUFV114F Двупътен мембранен вентил
DKUFV112F Двупътен мембранен вентил
DKUFV200F Двупътен мембранен вентил