DKUFV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с холендрови краища, с вътрешна резба

Назад
SKU Наименование
DKUFV012P Двупътен мембранен вентил
DKUFV034P Двупътен мембранен вентил
DKUFV100P Двупътен мембранен вентил
DKUFV114P Двупътен мембранен вентил
DKUFV112P Двупътен мембранен вентил
DKUFV200P Двупътен мембранен вентил