DKUIV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с женски холендрови краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKUIV020E Двупътен мембранен вентил
DKUIV025E Двупътен мембранен вентил
DKUIV032E Двупътен мембранен вентил
DKUIV040E Двупътен мембранен вентил
DKUIV050E Двупътен мембранен вентил
DKUIV063E Двупътен мембранен вентил