DKUIV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с женски холендрови краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKUIV020F Двупътен мембранен вентил
DKUIV025F Двупътен мембранен вентил
DKUIV032F Двупътен мембранен вентил
DKUIV040F Двупътен мембранен вентил
DKUIV050F Двупътен мембранен вентил
DKUIV063F Двупътен мембранен вентил