DKUIV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с женски холендрови краища на лепене

Назад
SKU Наименование
DKUIV020P Двупътен мембранен вентил
DKUIV025P Двупътен мембранен вентил
DKUIV032P Двупътен мембранен вентил
DKUIV040P Двупътен мембранен вентил
DKUIV050P Двупътен мембранен вентил
DKUIV063P Двупътен мембранен вентил