DKLDV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с мъжки краища на лепене

Назад