DKUFV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с холендрови краища, с вътрешна резба

Назад