DKLUIV

Двупътен мембранен вентил

Двупътен мембранен вентил, с ограничено отваряне, с женски холендрови краища на лепене

Назад