CMDV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с мъжки краища на лепене.

Назад

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMDV020E Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMDV020F Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMDV020P Компактен мембранен вентил