CMIV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с женски краища на лепене

Назад

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMIV016E Компактен мембранен вентил
CMIV020E Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMIV016F Компактен мембранен вентил
CMIV020F Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMIV016P Компактен мембранен вентил
CMIV020P Компактен мембранен вентил