CMFV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с краища на вътрешна резба

Назад

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMFV038E Компактен мембранен вентил
CMFV012E Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMFV038F Компактен мембранен вентил
CMFV012F Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил

SKU Наименование
CMFV038P Компактен мембранен вентил
CMFV012P Компактен мембранен вентил