CMDV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с мъжки краища на лепене.

Назад
SKU Наименование
CMDV020P Компактен мембранен вентил