CMFV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с краища на вътрешна резба

Назад
SKU Наименование
CMFV038F Компактен мембранен вентил
CMFV012F Компактен мембранен вентил