CMFV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с краища на вътрешна резба

Назад
SKU Наименование
CMFV038P Компактен мембранен вентил
CMFV012P Компактен мембранен вентил