CMFV

Компактен мембранен вентил

Компактен мембранен вентил с краища на вътрешна резба

Назад