QRV

Предфланшна връзка (берт)

Фитинги на лепене - бертове.

Предфланшна връзка (берт) - с улеи, за употреба с плоски уплътнения (QHV).

Назад