Aliaxis за водоснабдяването

Изменението на климата и нарастването на населението правят все по-трудно снабдяването на обществото с качествена вода. Тръбопроводните решения в тези проекти трябва да бъдат издръжливи и често има нужда от сложни елементи, които да отговарят на изискванията, уникални за конкретен проект.

Специалистите на компанията по целия свят реализират интегрирани проекти за водоснабдяване, за да осигурят на населението чиста вода. Продуктите, включени в тези проекти, са тествани и проверени, за да отговарят на най-строгите изисквания за качество на питейната вода.

Създаваме персонализирани решения, съобразявайки се с нуждите на клиента и координираме монтажа на строителната площадка. Това свежда до минимум времето за изграждане на преносната мрежа и гарантира бърз и безопасен монтаж, без значение колко сложен е проектът.

Ние създаваме издръжливи системи, без поддръжка, благодарение на които старите мрежи се ремонтират и аварийните ситуации се елиминират своевременно.

 

Aliaxis предлага надеждни тръбопроводни системи, които осигуряват бърз и лесен процес на инсталиране и постоянна производителност. Ние предлагаме рентабилни решения за транспортиране, разпределение и потребление на вода, включително фитинги, спирателна арматура, оборудване за електрозаваряване и ремонтни (аварийни) скоби.

Електрозаваряеми фитинги

Сигурните фитинги FRIALEN се използват за свързване и ремонт на водопроводни систени, разпределителни мрежи, както и свързване на нови потребители към съществуващата водопреносна мрежа. 

Фитинги за челна заварка от РЕ100 и РЕ100RC

Богатата гама от фитинги, размери и налягания позволява решаване на проблеми и реализиране на сложни участъци от цялостното изграждане на тръбопроводни системи от РЕ100.

Спирателна арматура

Служи за временно или постоянно спиране на водоснабдяването и/или изолиране на конкретни участъци от тръбопроводната система. Продуктите, предлагани от нашата компания (РЕ сферични кранове и вентили) са преминали строги тестове за течове и повреди в завода и гарантират безопасна и надеждна работа през целия жизнен цикъл на тръбопровода.

Тръби от РЕ100 и РЕ100RC

Тръбите от PE100 и РЕ100RC за водоснабдяване се произвеждат в съответствие с всички актуални технически норми. Те отговарят на изискванията на EN12201. Тръбите носят посочената в европейските норми пълна маркировка, която прави възможно обратното проследяване на продукта. Тръбите за питейна вода са с една от следните маркировки: черни с 4 сини ивици или изцяло сини.

Аварийни (ремонтни) скоби

Предлагаме аварийни (ремонтни) скоби за отстраняване на повреди на водопроводните тръби. Този продукт ви позволява безопасно и дългосрочно да спрете изтичането на вода, или временно, преди последващия ремонт на повредената зона. Нашите решения включват избор на правилните фитинги, консултация на място с необходимото обучение и техническа поддръжка.

Бързи Механични Връзки

Компресионните фитинги от РР на Astore са свързващи фитинги за PE тръби, предназначени за водопреносни системи. Те могат да се използват както в поливни системи, така и в системи за питейно водоснабдяване. 

Жиба и Фланшови Адаптори

Хващат и уплътяват дори най-корозиралите тръби. Новият дизайн, базиран на доказана технология с подобрения, осигурява дълголетие, надеждност и пълно спокойствие. Високата производителност както при използване при вода (до DN600), така и при използване при газ (до DN400) и иновативният прогресивен дизайн на захващане осигуряват максимално ефективно натоварване.

Машини за електрозаваряване и спомагателно оборудване

Заваръчните машини осигуряват безопасна, надеждна и безупречна работа по време на монтажа на нашите електрозаваряеми фитинги, а спомагателното оборудване се използва за правилния монтаж на фитинга върху тръбата и неговото безпроблемно заваряване.

Технически консултации

Aliaxis гарантира цялостно техническо съдействие по време на целия проект. Ние предоставяме консултации относно продуктовите спецификации, обучения и инструкции за монтаж на място. Клиентите си партнират с Aliaxis, защото знаят, че предоставяме правилното решение, независимо колко сложен може да е проектът.

Свържете се с експерт

Павел Николов
Мениджър Инфраструктура
+359 2 958 1746 / 48
pnikolov@aliaxis.com