icona del tool di calcolo del rapporto pressione temperatura Aliaxis Italia

Този инструмент изобразява зависимостта между номиналното налягане и температурата в зависимост от вида на използвания материал и SDR. Получената графика е изчислена при 25-годишен експлоатационен живот.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.