icona del tool di calcolo della dilatazione termica Aliaxis Italia

Вследствие на температурните промени в системата тръбите могат да се разширяват и свиват. За да се предотврати счупването на крепежни елементи, обикновено се използват компенсатори, разширителни пръстени или се прави промяна на посоката. Този инструмент ни позволява да изчислим правилните параметри, за да предотвратим потенциалното разширяване или свиване на нашите системи.Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.