icona per il tool di calcolo del coefficiente di flusso Aliaxis Italia

Този калкулатор измерва коефициента на потока на даден клапан, като знае дебита му, разликата между наляганията на изхода и входа и специфичното тегло на флуида в сравнение с това на водата при 15°C.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.