Този калкулатор дава най-важните параметри за челно заваряване.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.