icona del tool di calcolo per l'installazione di giunzioni flangiate Aliaxis Italia

Този калкулатор дава информация за момента на затягане и минималната дължина на болтовете за правилно монтиране на фланците.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.