icona del tool di calcolo della potenza assorbita da una pompa Aliaxis Italia

С този инструмент за изчисление можете да изчислите мощността, консумирана от помпа, като знаете характеристиките на тръбата и течността, наляганията и спада на налягането. Стойностите на някои параметри, като например ефективността на помпата, плътността на течността и грапавостта на тръбата, вече са предложени, тъй като са много често срещани, но, разбира се, те могат да бъдат променени в случай на различни условия на работа.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.