icona del tool di calcolo della portata volumetrica Aliaxis Italia

Целта на този инструмент за изчисление е да се измери дебитът в даден вентил, като се знае неговият коефициент на потока, разликата между налягането на изхода и на входа и специфичното тегло на течността в сравнение с водата при 15°C.

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.