icona del tool per il dimensionamento  di una valvola di regolazione Aliaxis Italia

Изчисляване на дебита въз основа на размера на клапана Въз основа на работните условия на процеса този инструмент ви позволява да изчислите дебита на флуида, който може да тече в използвания клапан. Като въведете избрания тип клапан, налягането на входа и изхода и свойствата на флуида като входни данни, инструментът показва характеристичната графика. По този начин е възможно да се определи диапазонът на дебита, в който е препоръчително да се работи в зависимост от степента на отваряне на клапана. За да се получи оптимално регулиране, се препоръчва вентилът да се оразмери така, че дебитът да се поддържа в централната област на кривите.

Моля, ако средата е вода, помислете за 1000 Kg/m3

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват изрична или подразбираща се гаранция.