icona del tool di calcolo della distanza fra supporti Aliaxis Italia

С този инструмент за изчисление е възможно да се определи минималното разстояние между опорите на тръбата в зависимост от характеристиките на самата тръба, температурата и течността, която тече в нея.


Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.