icona del tool di calcolo del tempo di svuotamento di un serbatoio Aliaxis Italia

Целта на този инструмент за изчисление е да се намерят обемът и времето, необходими за изпразване на резервоар, като се знаят формата, размерите и височината на съдържащата се в него течност.

Базов тип

Данните и информацията, съдържащи се в това ръководство, не представляват гаранция, изрична или подразбираща се.