Aliaxis за газоснабдяването

Газификацията на българските региони включва дълги газопроводи и различни климатични условия, което задължително трябва да повлияе на спецификата на задачите, свързани с доставката на газ. Aliaxis предоставя решения, които улесняват развитието на газоразпределителна система, която се увеличава с газификацията на нови общности.

Нашите продукти за газоразпределителни мрежи са напълно тествани, за да отговарят на най-високите стандарти за безопасност. Нашите решения също така осигуряват постоянна производителност при всякакви работни условия. Способността да издържат на значителното увеличение на работното налягане и капацитета, което идва с нарастването на населените места, е ключово изискване за съвременните газопроводи.

Aliaxis предоставя качествени полиетиленови (PE) фитинги както за нови, така и за ремонтирани тръбопроводи. Това позволява транспортиране на различни газове, включително природен газ и втечнен нефтен газ с ниско налягане. Нашите решения са проектирани да отговарят на най-високите стандарти за безопасност в газовата индустрия.

 

Като лидер в газовата индустрия с тръби и фитинги и доставчик на цялостни решения, ние предлагаме най-широката продуктова линия:

Тръби за газ от PE100RC

Тръбите за газ от РЕ100RC са коекструдирани плътностенни тръби с оцветен по целия размер външен слой. Тръбите от РЕ100RC издържат на следствията от възникващите при полагане върху пясъчно легло драскотини, както и на действащите продължително време точкови натоварвания.

Електрозаваряеми фитинги

Сигурните фитинги FRIALEN се използват за свързване и ремонт на водопроводни систени, разпределителни мрежи, както и свързване на нови потребители към съществуващата водопреносна мрежа. 

Лети и безшевни фитинги за челно заваряване от РЕ100

Богатата гама от фитинги, размери и налягания позволява решаване на проблеми и реализиране на сложни участъци от цялостното изграждане на тръбопроводни системи от РЕ100.

Спирателна арматура

Служат за временно или постоянно спиране на водоснабдяването и/или изолиране на конкретни участъци от тръбопроводната система. Продуктите, предлагани от нашата компания (РЕ сферични кранове и вентили) са преминали строги тестове за течове и повреди в завода и гарантират безопасна и надеждна работа през целия жизнен цикъл на тръбопровода.

Машини за електрозаваряване и спомагателно оборудване

Заваръчните машини осигуряват безопасна, надеждна и безупречна работа по време на монтажа на нашите електрозаваряеми фитинги, а спомагателното оборудване се използва за правилния монтаж на фитинга върху тръбата и неговото безпроблемно заваряване.

Техническо съдействие

Aliaxis гарантира цялостно техническо съдействие по време на целия проект. Ние предоставяме консултации относно продуктовите спецификации, обучения и инструкции за монтаж на място. Клиентите си партнират с Aliaxis, защото знаят, че предоставяме правилното решение, независимо колко сложен може да е проектът.

Свържете се с експерт

Павел Николов
Мениджър Инфраструктура
+359 2 958 1746 / 48
pnikolov@aliaxis.com